Kodulugemine 5. klassis

5. klassi õpilane loeb õppeaasta jooksul läbi vähemalt 4 juturaamatut. 

Vali lugemiseks raamat, mida sa varem lugenud ei ole. 


1) Sügisene vabalugemine (minimaalselt 120 lk). 

Tähtaeg 14. oktoober

Koostad raamatule reklaami. Tutvustad seda raamatut klassile. Tuleb juhend!


2) Vali üks Lena Lilleste raamat. Ttähtaeg 20. detsember.

"Murdvargus koolis"

"Inimröövlid internetis"

"Köhi pappi, või muidu..."

"Elu ohus"

Teed raamatu kohta lugemistesti.


3) Enn Kippel "Meelis" (jaanuar, veebruar).

Käsitleme raamatut koos tunnis (rühmatöö/paaristöö). Teed tunnis 

raamatu kohta lugemistesti.


4) Vali ja loe üks raamat sügisel klassikaaslase soovitatud raamatute seast

 Tähtaeg 21. aprill. 

Koostad raamatu kohta Power Point esitluse ja kannad selle kassile ette. 

Tuleb juhend!